Warehouse9 – live art venue

17-21.01.2018 SELECTED WORKS 2018 – Det Frie Felts Festival

English text further down.

Det Frie Felt i den professionelle scenekunst er både avantgarde og et laboratorium for udvikling af nye slags oplevelser. Miljøet har formået at samle nogle gode kræfter, der har arbejdet målrettet på at synliggøre Det Frie Felts kunstneriske værdi, dets samfundsmæssige nødvendighed og internationale gennemslagskraft. Det kommer til udtryk i Det Frie Felts Festival – SELECTED WORKS.

Festivalen er ledet af Gritt Uldall-Jessen og Erik Pold og kuratorteamet består i 2017 af performer, koreograf Kitt Johnson, iscenesætter, dramatiker Jesper Pedersen og performance- og billedkunstner Naja Lee Jensen. De fortæller om deres kuratering til Det Frie Felts Festival 2018: 

”Årets program præsenterer et tværsnit af samtidens uafhængige scenekunst, karakteriseret ved viljen og modet til at insistere på et unikt kunstnerisk udtryk.  Mange af værkerne arbejder med det intime format. Med mødet og nærheden. Set i skærmlyset af tiden vi bruger på internettets luftige verden, er scenekunst, der skaber rum for mellemmenneskeligt samvær, vigtig. Det er denne vigtighed, vi har forsøgt at omfavne i årets kuratering af Det Frie Felts Festival.”

Festivalen spiller dels på Det Kongelige Teaters Corpus Scene og på Warehouse9, hvor vi viser forestillingerne “Ven” af Seimi Nørregaard og “This is for her” af Sofie Volquartz Lebech.

FESTIVAL WEBSITE
https://detfriefeltsfestival.dk/VEN

Af Seimi Nørregaard

Hvor: Warehouse 9
Hvornår: Onsdag d. 17. januar, kl. 18.00 og 22.00 (dansk). Torsdag d. 18. januar, kl. 17.00 og 22.00 (engelsk).
Varighed: 50 min.
Sprog: Dansk og engelsk
Pris: 50-80kr. Køb billet her.

VEN, vær min ven.
Velkommen ind i erindringernes og relationernes rum. I performanceforestillingen VEN iscenesætter performer Seimi Nørregaard publikum i en undersøgelse af ensomhed – vores sociale vakkelvornhed. Performeren guider og dirigerer med ordene, der antyder og associerer over genkendelige, rørende, alvorlige og humoristisk scenarier. Igen og igen træder vi ind i en social erindrings fiktion, der taler om vores relation til andre mennesker og om de roller, vi ifører os; de billeder og historier, vi bygger os selv med.

Om Seimi Nørregaard
Seimi Nørregaard er uddannet fra Nordisk Teaterskole i 1998. Hun laver performances, hvor hun med sit personlige udtryk, der inkluderer absurditet og humor, forsøger at tale til publikums fantasi og associationer. Seimi skriver tekster, der kredser om genkendelige problemstillinger og situationer, men med en overraskende og legende indgangsvinkel. Desuden er hun medstifter af og medlem af Uafhængige Scenekunstnere.

Kreditering
Idé og performer: Seimi Nørregaard
THIS IS FOR HER

Af Sofie Lebech 

Hvor: Warehouse 9
Hvornår: Lørdag d. 20. jan., kl. 21.30 + søndag d. 21. jan., kl. 14.00
Varighed: 60 min.
Sprog: Engelsk
Pris: 50-80kr. Køb billet her.

THIS IS FOR HER er en forestilling om tortur og terapi. På scenen er to kvinder. Et offer og en bøddel. En klient og en terapeut. Tortur og terapi er for to. Der er altid en anden person, som ofret skal fortælle sin historie til. Tortur handler om at ødelægge et menneskes tillid til andre mennesker. Det tager kun et øjeblik, men det tager et liv at komme tilbage til hverdagen igen. THIS IS FOR HER griber fat i torturøjeblikkets undtagelsestilstand og i den langstrakte erindring, som torturofret gennemlever resten af livet.

Om Sofie Lebech
Performancekunstner og ph.d.-studerende. Hun er uddannet cand.mag. i Moderne Kultur fra Københavns Universitet og performer fra The Arts Educational School i London og Periblo i Buenos Aires. Hun har som performer, iscenesætter og tekstforfatter skabt performances, lydinstallationer og audio walks. Hendes værker er researchbaserede og bevæger sig ofte i feltet mellem fiktion og virkelighed. 

Kreditering
Medvirkende: Sofie Volquartz Lebech og Katrina Bugaj
Idé, tekst og iscenesættelse:  Sofie Volquartz Lebech
Koreograf & sparringspartner: Kasper Daugaard Poulsen
Komponist: Pelle Skovmand
Lysdesigner: David Nicolas Abad
Scenograf: Sille Dons Heltoft Christensen
Instruktørassistent: Nannan Chen
Dramaturg: Tanja Diers
Video: Søren Meisner

//
The Independent Performing Arts Festival 2018
The Independent Performing Arts Festival evokes the Independent field, which is a necessary counter-culture to the experiences that the established art institutions present. The independent field of professional performance art is both avant-garde and a laboratory for development of new sorts of experiences. The performance environment has managed to collect some strong forces that have worked towards making the artistic value and social necessity of the independent field visible. This becomes evident in The Independent Performing Art Festival – SELECTED WORKS 2018.

The Festivalmanagement is dramatist and dramaturg Gritt Uldall-Jessen and director, performer Erik Pold. This year’s curating team is; performer and choreographer Kitt Johnson, dramatist Jesper Pedersen and performance- and visual artist Naja Lee Jensen. About SELECTED WORKS 2018, they say:

“This year’s programme presents a cross section of contemporary independent performing arts, characterised by the will and courage to insist on a unique artistic expression. Several of the pieces work with the intimate format. They work with closeness and with meeting other people. In the light of the time we spend surfing the Internet, performing arts, which creates a space for physical time together, is very important. It is this importance, we have tried to embrace in this year’s selection for The Independent Performing Art Festival – SELECTED WORKS 2018”.

The festival is partly held at the Royal Theaters “Corpus Stage” and at Warehouse9 where we show the performances “Friend” by Seimi Nørregaard and “This is for her” by Sofie Volquartz Lebech.

FESTIVAL WEBSITE
https://detfriefeltsfestival.dk/


FRIEND

By Seimi Nørregaard

Where: Warehouse 9
When: Wednesday Jan 17, at 6PM and 10PM (Danish). Tuesday Jan 18, at 5PM and 10PM (English)
Duration: 50 min.
Language: Danish and English
Price: 50-80 kr. Buy your ticket here.

FRIEND, please be mine. Move and be moved to connect in a performance about loneliness. Welcome to a room of memories and relations.

Performer Seimi Nørregaard guides and directs the audience with words that suggest and associate recognizable scenarios.
Again and again we enter into a social fiction describing our relationship with other people and the roles we take: The pictures and stories we build ourselves with. In an empty room, full of emotions, the audience is invited to recall, dream and reflect.

About Seimi Nørregaard
Seimi Nørregaard graduated from Nordisk Teaterskole (Nordic Theatreschool) in Aarhus in 1998. She creates performances, wherein she adds her personal expression of absurdity and humour, and seeks to address the imagination of the audience. Seimi writes texts that deal with recognisable issues and situations, but with a surprising and playful approach. Furthermore she is one of the co-founders and a member of Independent Performing Artists (Uafhængige Scenekunstnere).

Credits
Concept and performer: Seimi Nørregaard

 


THIS IS FOR HER

By Sofie Lebech

Where: Warehouse 9
When: Saturday, January 20, at 9.30PM + Sunday, January 21, at 2PM
Duration: 60 min.
Language: English
Price: 50-80 kr. Buy your ticket here.

THIS IS FOR HER is about torture and therapy. On stage are two women. A victim and a perpetrator. A patient and a therapist. Torture and therapy is for two. There is always another person. Torture is about destroying the trust in other people. It only takes a moment, but it takes a lifetime to get back to the everyday again. THIS IS FOR HER examines the torture moment and the victim’s lasting memory of that moment. It is a political and poetic reflection of the world that we think we already know.

THIS IS FOR HER is a research-based performance drawing on interviews with victims of torture, therapists and researchers done in Denmark and Argentina. The performance presents the different persons participating in the shadow play of torture.
Who is the person behind the victim and the perpetrator? Who were they before and who will they become after? The performance is divided in three parts. The first part focuses on the dictatorship in Argentina in the 1970s and 80s showing the long-term consequences of torture on a personal and societal level. The second part takes us to the Abu Ghraib prison in Iraq reflecting on our current complicity in the execution of torture in armed conflicts far away. The third part takes us home discussing the effect of therapy for the victim of torture and the soldier coming home from war.

About Sofie Lebech
Sofie Lebech is a Danish director, performer and writer of scenic texts working solo and in collaborations. Since 2003 she has made numerous performances, research projects, site specific interventions, and installations. Some of the recurring themes in her work are the intersection between reality and fiction, and the relationship between spectator and work. Her artistic approach is research-based and interdisciplinary. She is currently doing an artistic PhD in Theatre and Performance Studies at The University of Copenhagen.

Credits
Performers: Sofie Volquartz Lebech og Katrina Bugaj
Idea, text and production:  Sofie Volquartz Lebech
Choreography and partner for discussion: Kasper Daugaard Poulsen
Composer: Pelle Skovmand
Light design: David Nicolas Abad
Scenographer: Sille Dons Heltoft Christensen
Director assistent: Nannan Chen
Dramaturg: Tanja Diers
Video: Søren Meisner

 

Comments are closed.