Warehouse9 – live art venue

PROJECTS


(*English text further down)

Peoples Smart Sculpture (PS2) // WANDERLOST – Digital Art Festival
Genopfind din by med digital kunst
– Warehouse9 og Kristianstads Universitet lancerer et EU-finansieret kunstprojekt om sociale medier, demokrati og intelligente byer i Kødbyen.


WANDERLOST er et kombineret digitalt og stedsspecifikt kunstprojekt, hvor folk opfordres til at genopdage og påvirke deres omgivelser – både i den digitale og den fysiske verden. Projektet er en del af et stort kreativt EU-initiativ om social kunst i europæiske byrum, der har til formål at udvikle nye former for intelligente byer. WANDERLOST projektet kan i sin færdige version besøges via en web- og mobil portal og også opleves gennem en række begivenheder, der vil finde sted i Kødbyen fra efteråret 2015 og fremefter. WANDERLOST kulminerer med en digital kunstbegivenhed med forestillinger, medieinstallationer og happenings i foråret 2017. Projektet er initieret af den dansk-svenske digitale kunstgruppe PRAMnet grundlagt i 2003 på Interactive Institute i Malmø og tager udgangspunkt i det igangværende kunstværk. Hovedformålet med projektet er at engagere borgere, børn, kulturpublikum, turister, institutioner og lokale virksomheder i diskussionen om, hvordan vi kan udvikle den digitale og fysiske fremtidsby: Skaber vi byen sammen, eller er vi blot forbrugere af et byrum designet til os? Vi ønsker at inddrage folk aktivt i en proces, hvor de får indsigt i, hvad det vil sige at skabe en by, og vi rejser spørgsmål om demokrati og engagement. Vi vil invitere folk til at deltage i skabelsen af situationer, dilemmaer og begivenheder, der kan opleves i den virtuelle by Abadyl, samt i en række iscenesatte begivenheder i Kødbyen. Med projektet vil vi give folk mulighed for at reflektere over konsekvenserne af den voksende sociale medievirkelighed, som vi i stigende grad engagerer os i set i forhold til det faktiske fysiske miljø omkring os.

Rejsen til Abadyl er er en del af et kreativt forsknings- og innovationsprojekt om den kulturelle udvikling, Peoples Smart Sculpture (PS2), initieret af EU. Det omhandler den stigende kompleksitet af livet i nutidens byrum og de kommende udfordringer for udviklingen af bymiljøet. PS2 udforsker mulighederne for deltagelse og indlevelse gennem konkrete mediekunstværker, der afspejler følgerne af den omfattende digitalisering af samfundet. 12 partnere – herunder universiteter, museer, gallerier, teatre og forskningsinstitutter – i 8 europæiske lande vil afholde 11 laboratorier, der samarbejder om nytænkning indenfor kunst- og designtænkning, videnskab, nye teknologier og udviklingen af en kultur for deltagelse skabelsen af byens rum og liv. Projektet har et budget på 2 millioner Euro og er finansieret af Europa-kommissionen inden for Creative Europe programmet i 3,5 år.


11 eksperimenter i kunst og design for fremtidens by
De 12 projektpartnere vil gennemføre 11 eksperimentelle delprojekter og en europæisk undersøgelse om nye former for deltagelse. Nogle PS2 delprojekter vil kaste lys over den måde hvorpå vi opfatter vores byrum, eller skabe spekulative bymiljøer, andre vil analysere problemer, identificere udfordringer og udforske tværfaglige løsninger med borgerne. De mange forskellige fremgangsmåder vil afspejle mangfoldigheden af ​​mennesker, færdigheder, urban kunst, sociale processer og byudvikling. Kendte kunstnere og designere fra 29 lande vil deltage i delprojekter. Man kan følge med i projektet via Warehouse9’s hjemmeside, samt i pressen, hvor de forskellige events vil blive annonceret.

Deltagere i projektet
The University of Applied Sciences Bremen er den ledende partner i projektet. Den ledende koordinator er Martin Koplin, direktør for M2C Institute for Applied Medieteknologi og Kultur. Partnerne er: Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, GAUSS Institute, National Institute og Museum Bitola, Kristianstad University, Warehouse9, Museum of Broken Relationships, Zagreb, Oslo Barnemuseum, Universitetet i Oslo, University of Applied Sciences Düsseldorf, Gdańsk City Gallery.

Websites:

WANDERLOST – Digital Art Festival 2017
http://smartsculpture.dk

Peoples Smart Sculpture
http://smartsculpture.eu

Warehouse9
http://www.warehouse9.dk/front/projects/

Kristianstad University
http://www.hkr.se

PRAMnet – Media art group
Practice Driven Research In Art and Media
http://pramnet.org


Kontaktperson Jørgen Callesen, Kunstnerisk leder, Warehouse9
Email jorgen.callesen@warehouse9.dk
Mobil 2729 3387


The People’s Smart Sculpture

The People’s Smart Sculpture – Social Art in European Spaces is a creative research and innovation project about the cultural evolution of the European city of the future. It addresses the growing complexity of life in today’s city spaces and imminent challenges to the development of the urban environment. The People’s Smart Sculpture PS2 explores the possibilities of participation that will become a smart culture technique as a result of the ongoing digitalization of society. 12 partners – including universities, museums, galleries, theatres and research institutes – in 8 European countries will organize 11 connected open labs integrating new art, design thinking, science, smart technologies and user culture for the participatory re-design of urbanity. The project has a budget of 2 million Euros and is funded by the European Commission within the Creative Europe programme for 3.5 years.

11 creative experiments in participatory art and design for the city of the future

The 12 project partners will implement 11 experimental sub-projects and a European study about new forms of participation. While some PS2 sub-projects shed light on the ways we perceive our city space, or create speculative city environments, others will analyse problems, identify challenges and explore interdisciplinary solutions with citizens. The variety of approaches will reflect the diversity of people, skills, urban art, social processes and urban development. Renowned artists and designers from 29 countries will participate in the sub-projects. PS2 will explore and document new strategies for involving digital media and ICT in the development of user-centered culture.

Development of new forms of participation for Smart Cities

Scientists from media-labs, computer science, cultural science, art history, sociology, architecture, design and urban planning will engage with the creative processes. Digital technologies will not only play an important role in the PS2 project art activities themselves, but directly support the innovation process by offering new opportunities for empowerment and societal integration of people of all social groups. The project will connect people and foster the exchange of ideas about and for smart cities. It is the base for cutting-edge communication between science and art, creatives, artists, media designers and citizens, and between the people and their governments. At the same time it will motivate the broad dissemination of new skills, design expertise and social knowledge relevant to urban re-design.

The People’s Smart Sculpture

The University of Applied Sciences Bremen is the lead partner of the project. The lead coordinator is Martin Koplin, director of the M2C Institute for Applied Media Technology and Culture. The partners are: Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, GAUSS Institute, National Institute and Museum Bitola, Kristianstad University, Warehouse9, Museum of Broken Relationships, Oslo Barnemuseum, University of Oslo, University of Applied Sciences Düsseldorf, Gdańsk City Gallery.

eu_flag_creative_europe_co_funded_pos_[rgb]_right

WANDERLOST
The Journey of Abadyl is an interactive experience and research project about the anatomy of choice. In the play/performance participants are faced with different issues and dilemmas staged site-specific with digital media and performance in the Meat Packing District in Copenhagen. It is a collaborative research and development project led by Kristianstad University, the digital art group PRAMnet and the live art venue Warehouse9 in Copenhagen.

Kristianstad University
Kristianstad University in southern Sweden is an international, progressive and open-minded university. Kristianstad co-operates in exchange programmes and networks with universities all over the world and provides the students with an international working perspective.
http://www.hkr.se


PRAMnet – Practice Driven Research In Art and Media

http://pramnet.org M2C institute / Centre for Informatics and Media Technology (ZIMT) in Bremen
http://www.m2c-bremen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=46&lang=en

Comments are closed.